BLOG

Artykuł główny

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) to ważny element bezpieczeństwa w Internecie. Ich instalacja na serwerze webowym zapewnia bezpieczne połączenie z serwerem, chroniąc przed atakami hakerskimi. Ponadto, certyfikaty SSL zwiększają poczucie bezpieczeństwa użytkowników, którzy odwiedzają witryny zabezpieczone tym rodzajem certyfikatu. Instalacja certyfikatów SSL na serwerze webowym może odbyć się za pomocą kilku metod. Najpopularniejszą metodą jest instalacja certyfikatów SSL za pomocą narzędzia OpenSSL. Inną metodą jest instalacja certyfikatów SSL za pomocą panelu administracyjnego serwera webowego. Instalacja certyfikatów SSL za pomocą narzędzia OpenSSL OpenSSL to narzędzie służące do instalacji certyfikatów SSL na serwerze webowym. Jest to darmowe narzędzie, dostępne na licencji GPL. OpenSSL zawiera zestaw komend, umożliwiających instalację certyfikatów SSL na serwerze. Aby zainstalować certyfikat SSL za pomocą OpenSSL, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować narzędzie OpenSSL. 2. Przejść do katalogu, w którym został zainstalowany OpenSSL. 3. Wykonać komendę openssl genrsa -out serwer.key 2048 4. Wykonać komendę openssl req -new -key serwer.key -out serwer.csr 5. Wpisać dane niezbędne do wygenerowania certyfikatu SSL (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). 6. Wykonać komendę openssl x509 -req -in serwer.csr -signkey serwer.key -out serwer.crt 7. Kopiować pliki serwer.key, serwer.crt i serwer.csr do katalogu, w którym zainstalowany jest serwer webowy. 8. Edytować plik konfiguracyjny serwera webowego, aby ustawić odpowiednie parametry dla certyfikatu SSL. 9. Restartować serwer webowy. Instalacja certyfikatów SSL za pomocą panelu administracyjnego serwera webowego Panel administracyjny serwera webowego umożliwia instalację certyfikatów SSL bez konieczności użycia narzędzia OpenSSL. Aby zainstalować certyfikat SSL za pomocą panelu administracyjnego, należy wykonać następujące czynności: 1. Przejść do panelu administracyjnego serwera webowego. 2. Kliknąć przycisk „Z

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego taiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the process of testing a computer system,...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, celem ich ochr...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
stat-net.com.pl mp-software.pl bitstreamsoftware.pl tani-vps.pl udyomedia.pl testy penetracyjne